Jogi nyilatkozat

Cégadatok

Cégnév: MILTON-PROPERTY Kft.
Székhely: 1055 Budapest, Honvéd u. 20.
Tel.: +36 70 350 60 66
Cégj. sz.: 01 09 911382
Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbiakat! A www.fuzliget.hu szerveren elérhető Internet szolgáltatás vagy annak bármely oldala megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet az alábbiakkal, ne nyissa meg a weboldalainkat!

Információk

A MILTON-PROPERTY Kft. minden ésszerű erőfeszítést megtett annak biztosítására, hogy a weboldalán közölt minden információ pontos legyen feltöltése időpontjában. Ennek ellenére, a MILTON-PROPERTY Kft. sem kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállal szavatosságot, felelősséget a jelen weboldalon keresztül nyújtott információkért, és fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a weboldalt vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben megszüntesse. A MILTON-PROPERTY Kft. nem vállal felelősséget a weboldalon előforduló semmilyen pontatlanságért, vagy hiányosságért. A www.fuzliget.hu weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége. A MILTON-PROPERTY Kft. nem vállal felelősséget a weboldalhoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért. A MILTON-PROPERTY Kft. nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak. A MILTON-PROPERTY Kft. weboldalának bármelyik olyan felhasználója, aki a weboldal felhasználásával információt szolgáltat a MILTON-PROPERTY Kft-nek elfogadja, hogy a MILTON-PROPERTY Kft-nek korlátlan joga van az ilyen információra vonatkozóan, valamint a MILTON-PROPERTY Kft. az ilyen információt a választása szerinti bármilyen módon felhasználhatja az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig, és felhasználó bármikor kérheti ezen adatok visszavonását. A felhasználó által nyújtott ilyen információt nyilvánosnak és ellenérték nélkülinek kell tekinteni.

A személyes adatok védelme

A MILTON-PROPERTY Kft. bármely - a weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint kezel. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja a MILTON-PROPERTY Kft-hez, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a MILTON-PROPERTY Kft. - az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig - nyilvántartsa és kezelje.

A MILTON-PROPERTY Kft. - partnerei és egyéb ügyfelei személyére, adataira, a MILTON-PROPERTY Kft-vel fennálló üzleti kapcsolataira vonatkozó - valamennyi információt üzleti titokként kezeli. Az üzleti titokként történő kezelés alól csak az érintett adatszolgáltató adhat felmentést. A MILTON-PROPERTY Kft. az Interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a MILTON-PROPERTY Kft. weboldalairól más cégek és egyéb szervezetek weboldalára is eljuthat. Az azokon közölt adatok tartalmáért és helyességéért, illetve az Ön adatainak biztonságáért a MILTON-PROPERTY Kft. nem vállal felelősséget. Ezen weboldalak használata esetén javasoljuk, hogy győződjön meg az adott oldalt megjelentető szervezet adatvédelmi politikájáról.

Szerzői jog

A MILTON-PROPERTY Kft. weboldala, az azokon található minden képi, hang és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegy oltalom alatt állnak. Azoknak - a személyes használatot meghaladó mértékű - bármilyen formában történő felhasználása kizárólag a MILTON-PROPERTY Kft. kifejezett erre vonatkozó előzetes, írásos engedélyével lehetséges. Felhívjuk a figyelmét, hogy a MILTON-PROPERTY Kft. fentiekben részletezett feltételeitől eltérő vagy azokat sértő használat szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. A MILTON-PROPERTY Kft. minden tudomására jutott jogsértéssel szemben fellép.

Ajánlatkérés és hírlevél feliratkozás

+36 70 350 60 66   info(at)fuzliget(dot)hu

Együttműködő partnereink

 

Hotel Yacht**** Wellness & Business Siófok.

Ajánlatkérés (0)